Synthesizer button icon
Drum button icon
Tape button icon
Lift button icon

1–4

Drop button icon Dot icon
Split button icon

JOIN

Record button icon
Play button icon
Stop button icon
Back button icon
Forward button icon

Shift